Adressen är ändrad till:


www.frilans.tecknare.seHar du problem med brutna länkar?

Byt bara ut "attila" mot "frilans" i url-adressen.


Se exempel:


http://www.attila.tecknare.se/betala-skatt-pa-forlusten/


Byt mot denna länk:


http://www.frilans.tecknare.se/betala-skatt-pa-forlusten/